Gratis verzending
Bestel voor 17:00, vandaag verzonden!
Veilig online betalen
Niet goed geld terug

Privacy verklaring

Dit is de verklaring van Optimaal Leefstijl, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 761 178 98  inzake de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door Optimaal Leefstijl. Optimaal Leefstijl respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website (www.optimaalleefstijl.nl). In dat kader zijn passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website van Optimaal Leefstijl te beveiligen en misbruik te voorkomen.


Bovendien kunt u in deze verklaring lezen hoe met uw persoonsgegevens

wordt omgegaan en op welke wijze gebruik van cookies wordt gemaakt.

Verwerking van persoonsgegevens

We vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens ook echt privé blijven en wij houden ons daarom aan de geldende wet- en regelgeving in Nederland.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee een natuurlijke persoon (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum maar ook online identificatie van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt of deels hebt verstrekt, op grond waarvan wij de overige van belang zijnde informatie hebben opgezocht. Daarbij kunt u denken aan situaties waarbij u uzelf heeft aangemeld of op andere wijze gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van ons die wellicht voor u interessant zouden kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het toesturen van algemene nieuwsbrieven of algemene informatie noch worden uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, behalve als wij daartoe worden verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde overheidsinstantie.

Beveiliging

Wij voeren passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking
van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Wij wijzen u er echter op dat wij de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren.

Samenwerking met derde partijen

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om u de diensten te leveren die u van ons verwacht. Wij maken soms  gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze leden. Met die leveranciers maken wij altijd goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn.

Bewaren van gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang uw lid bij ons bent. Wij zullen uw persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten af te dwingen. Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor de in dit privacy beleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen.

Uw rechten

Alle gegevens die wij van u verwerken, mag u inzien en aanpassen. Als u geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze dienstverlening, dan kunt u dit stopzetten. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Let erop dat wij dat niet altijd mogen doen in verband met wet- en regelgeving. Wij laten u natuurlijk altijd weten waarom wij in zo’n geval uw gegevens niet kunnen wissen.

Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken, dan 
kunt u ons een e-mail toesturen. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina.

Cookies

De website www.optimaalleefstijl.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, Wij hebben daar geen invloed op.

Social media cookies

Daarnaast hebben wij diverse media buttons zoals YouTube, Instagram en Facebook op onze website geplaatst, zodat u informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze sociale media platformen. Als u bijvoorbeeld via de ‘Instagram-button’, ‘Facebook-button’ of ‘YouTube-button’ linkt naar YouTube, Instagram of Facebook, worden door deze platformen cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement van de
verschillende platformen, zoals YouTube, Instagram en Facebook. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Dan horen we dat graag voor het geven van uitleg en/of maatregelen te nemen. Ook kunt u een klacht indienen via onze mail.

Wijziging privacy- en cookie statement

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, verandert ook deze privacy- & cookie-verklaring regelmatig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact met ons o

Scroll naar top