Gratis verzending
Bestel voor 17:00, vandaag verzonden!
Veilig online betalen
Niet goed geld terug

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

Als u lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door uw inschrijving verklaart u deze algemene voorwaarden en de huisregels van Optimaal Leefstijl te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.optimaalleefstijl.nl en op te vragen bij Berkay Arslanoglu.

Optimaal Leefstijl: diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Optimaal Leefstijl.
Membership: lidmaatschap bij Optimaal Leefstijl.
Optimaal Leefstijl rittenkaart: rittenkaart om deel te kunnen nemen aan onze trainingen.
Privileged Group Training: groepstraining bij Optimaal Leefstijl.
Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Optimaal Leefstijl kunnen worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap.

Club: de fysieke plek waar Optimaal Leefstijl in samenwerking mee is om de trainingen aan te bieden.
Medegebruikers: indien u kiest voor een duo training, kunt u 1 andere persoon aanwijzen als medegebruiker van uw duo training. Uw medegebruiker heeft dezelfde rechten als u heeft, maar u bent de eigenaar van deze training. De duo training kan niet door de medegebruiker gebruikt worden. Met andere woorden de eigenaar van de duo training is verplicht aanwezig te zijn. Een medegebruiker hoeft niet aantoonbaar op hetzelfde adres te wonen.
Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van uw inschrijving.

Inschrijving: inschrijving waardoor u lid wordt bij Optimaal Leefstijl.
Jeugdlid: u kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar bent u een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet u met een van de ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor uw overeenkomst. Als u tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben u welkom om te komen sporten als u onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.
Lid/ Leden: u kunt bij ons lid worden als u een natuurlijke persoon bent. 

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Optimaal Leefstijl en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij uw overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

Artikel 2: aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Optimaal Leefstijl welke op de voorgaande pagina’s van deze overeenkomst met naam en adres is genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u Optimaal Leefstijl inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van een traject. Optimaal Leefstijl zoals op de voorzijde van deze overeenkomst wordt vermeld, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

De aanmelding als lid van Optimaal Leefstijl vindt plaats door het (online) intakeformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Optimaal Leefstijl behoudt zich het recht voor, de tarieven 2 maal per jaar aan te passen. Een tariefwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. direct mailcontact vanuit ons.

Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een van de ouders of verzorgers het formulier te ondertekenen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een traject met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Optimaal Leefstijl.

U bevestigd hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit traject zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan het traject ontheft u hierbij Optimaal Leefstijl van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het traject, of uit elk gebruik van de installaties, conditie of trainingsapparatuur. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van het traject en ontheft hierbij Optimaal Leefstijl van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het traject of het gebruik van de conditie en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Optimaal Leefstijl. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snel of langzaam hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkend dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Optimaal Leefstijl die de test of trainingen uitvoert wordt gevraagd. Optimaal Leefstijl verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Het gebruik maken van de faciliteiten van de locatie waar je training doet is geheel voor eigen risico van het lid. Optimaal Leefstijl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Bij twijfel over veiligheid zoek dan consult bij de coach. Het lid zal alle inhoud van onze mails en zijn of haar voorgeschreven schema’s confidentieel houden.

Gezondheidsklachten resulterend uit het (verkeerd) opvolgen, niet (goed) lezen, of onbegrip naar Optimaal Leefstijl toe is geheel op risico van het lid.

Artikel 4: Prijzen, betalingen en lidmaatschap

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Optimaal Leefstijl niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de trajecten en trainingen. Trainingen en trajecten dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen en / of trajecten die niet worden voltooid. U begrijpt dat Optimaal Leefstijl het recht en de bevoegdheid heeft om het traject op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het traject niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Het lidmaatschap dient voltooid te worden binnen anderhalf keer de termijn lengte bij afsluiting van het contract. Indien er een langere periode tussen zit is het contract niet meer geldig. Enige uitzondering hierop is schriftelijke toestemming van Optimaal Leefstijl.

Artikel 4: Annulering of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege vakantie dienen 2 weken vooraf gemeld te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de coach. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om afspraken met Optimaal Leefstijl bij te wonen zoals gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en deze training zal
worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

Artikel 5: Klachten en informatieplicht

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven aan Optimaal Leefstijl. In geval van klachten met betrekking tot Optimaal Leefstijl dient het lid zich te wenden tot de het contactformulier op de website of is het mogelijk een mail sturen naar info@optimaalleefstijl.nl

Artikel 6: Voorwaarden

Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Resultaten zijn niet gegarandeerd. Deze zijn afhankelijk van factoren buiten de macht van Optimaal Leefstijl. Maximale inzet van het lid is vereist voor het beste resultaat.

Optimaal Leefstijl is niet aansprakelijk voor eventuele medische en/of psychische gevolgen van de begeleiding. Niks van wat Optimaal Leefstijl schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen. Optimaal Leefstijl maakt slechts suggesties.

Artikel 7: Bijzondere afspraken

U begrijpt dat Optimaal Leefstijl niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Optimaal Leefstijl, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze moet voor de laatste dag van de maand worden gecommuniceerd met de trainer en administratie.

Lid
Ik ga dit contract aan voor minimaal 3 maanden (tenzij anders schriftelijk overlegd met Optimaal Leefstijl).

Ik weet dat er kosten aan dit traject/membership verbonden zijn en ik ken de prijzen. Wanneer ik bij de trainingen te laat of niet aanwezig ben, en/ of niet 24 uur van te voren annuleer, worden deze in rekening gebracht als volledige training. Als ik niet tevreden ben over een dienst meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan de trainer. Eerder stoppen kan maar het bedrag van de trajecten/memberships worden altijd in rekening gebracht, met uitzondering proeftraining en kennismakingsgesprek 

    Scroll naar top